Maja
Projekt

Maja projekt

Hoone väliseks vormiks on valitud kaunite proportsioonidega ruudukujulise põhiplaaniga risttahukas, mille ees avaneb linnaruumi ca 3000m2 avalik väljak. Väljakut ei määratle pelgalt tema piirid, vaid elu ja sündmused, mis seal aset leiavad. "Kunsti plats" saab Tallinna kesklinnas eriliseks paigaks, mida täidavad üliõpilased ja kunst.

Art Plaza — avalik kunsti väljak öösel (kehtiv kavand)


Endrik Mänd, Tallinna linna peaarhitekt:

Linnaehituslikult on võidutööst raske vigu leida. Väljak, mis Viru keskuse ehitamisega kaduma läks, antakse linnale tagasi. Nimetaksin seda linnaruumiliseks kriitikaks, mida meil on viimastel aegadel hädasti tarvis olnud. Rõõmu teeb ka see, et see maja ei lahenda sel krundil linnaehituslikke probleeme lõpuni, vaid jätab ka võimaluse edasi minna. Kui kujutada Laikmaa tänavat jalakäijate tänavana, kus on peal vaid ühistransport, siis oleks võimalik siduda loodud väljakut Viru keskuse nurgal oleva, praegu sisuliselt formaalse avaliku ruumiga. Vihjed sellele on kõik ses töös olemas, et tuua inimesed tunnelitest ristmiku alt välja ja leida võimalus pigem autode maa alla viimiseks. Arhitektuurselt meeldis lihtne nelitahuka vorm. Sisemine, naha all olev spiraalne avalik ruum on kujundatud nii, et see on tahuka kestaga kooskõlas. Nii mõjub torn vaatamata oma suhteliselt suurele mahule dünaamilise ja saledana. On elegantne. Läbi fassaadi tekib ka tugev kontakt hoone sisemuse ja välise vahel, mis on sellise tähtsusega avaliku hoone juures ääretult oluline. Üks ergutuspreemia saanud töö oli analoogse majaesise avaliku ruumi kontseptsiooniga, ent polnud linnaehituslikult nii tugev. Sellest tööst tooksin aga esile majaesise platsi läbitöötatuse, millise idee peame kindlasti ka võidutöösse integreerima.

Art Plaza — avalik kunsti väljak päeval (kehtiv kavand)


Roger Riewe, arhitekt, Riegler Riewe Architects (Austria):

EKA tegi väga julge otsuse, kuulutades välja niivõrd laiahaardelise arhitektuurikonkursi, kuhu pidi esitama hulga planšette ja suisa kaks maketti. Üllatav oli niivõrd aktiivne osavõtt, rääkimata alla laetud 3200 võistlustingimuste komplektist. Selline huvi paiskas Tallinna kindlasti otsustavalt Euroopa arhitektuurikaardile. Töö käigus sai meile aga üha selgemaks, kui vajalikud need maketid olid just linnaehitusliku analüüsi seisukohast. Žürii liikmena võin öelda, et kujutan ette küll, kuidas sellest majast saab üks Eesti märgilisi hooneid. Selle arhitektuur on konkreetne ja lihtne, ent läbitöötatult elegantne. Konkursile esitatud töid vaadates võib üldistada, et igasugune trikitamine vormiga ja orgaaniline arhitektuur on täiesti moest väljas. Uus trend on rafineeritud tagasihoidlikkus. Võidutöö teeb huvitavaks spiraalina keerduv siseruum ja maja kandev fassaadikonstruktsioon. Töö on väga kvaliteetne ja aus oma idee ülesehituses. Ka keskkonnasäästlikkuse aspekt on siin elegantse liigutusega lahendatud: õhk liigub mööda spiraalset ruumi automaatselt üles. Usun, et sellest saab üks Eesti esindushooneid.

Akendega sisevaade (kehtiv kavand)

Akna moodul A

Akna moodul B
Akna moodul C

Uus fassaad (kehtiv kavand)

Võidutöö projekti öövaade (algne kavand)


Esitlused ja materjalid

13.12.2011

Projekti staatuse esitlus, detsember 2011 PDF

16.09.2010
Eskiisprojekt PDF

16.09.2010
Projekti tutvustus PDF

16.09.2010

Arhitektuurikonkursi joonised A1 PDF


Projekteerimisetappide esitlused

13.12.2011

Projekti esitlus Rüütelkonna hoones

03.02.2010

Art Plaza põhiprojekti esitlus teaduskondade esindajatele.

22.10.2009

Eelprojekti esitlemine Eesti Kunstiakadeemia liikmeskonnale. Sisearhitektuuri ja mööblidisaini üliõpilased esitlesid sisekujunduse kontseptsioone.

14.05.2009

Eskiisprojekti esitlus teaduskondade esindajatele ja üliõpilasesindusele.


EKA uus õppehoone seisuga 31.10.2011

Korruselisus:

14 maapealset
2 maa-alust

Hoone netopind:

26,332.3m2

Sealhulgas:
19,978 m2 (maapealne)
2,974.6m2 (-1.k)
3,379.7m2 (-2.k)
EKA ruumiprogrammi pind:

17,212m2

Hoone brutopind:

30,878m2

Hoone gabariidid:
41 × 41m (maapealne)
47.7 × 82.8m (maa-alune)

Hoone kõrgus:

62.9m

Krundi täisehituse %:

36.4%

Ehitusalune pind:

1,690m2 (maapealne)
3,629m2 (maa-alune)