Eesti Kunsti-
akadeemia Maja Ajalugu

Kronoloogia1914–1917

Tegutses Riigi Kunsttööstuskool Kanuti gildi majas Pikal tänaval. 1916. aastal kavatseti osta elamu Tatari 21B, millele oli vastu hoone arhitekt Karl Burman ja loobuti ostust.1917. aastal rekvireeris sõjavägi Kanuti gildi hoone ja kool tõsteti välja.

1917

Anti koolile Riikliku Tütarlaste Kroonugümnaasiumi kahekorruseline hoone Suur-Tartu maantee 1, mis oli ehitatud 1885.aastal arhitekt Rudolf Otto von Knüpfferi poolt.Hiljem läksid kooli valdusesse ka krundil asunud puumajad.

1922–1923

Toimus hoone põhjalik ümberehitus arhitekt Tõnis Mihkelsoni poolt, mille käigus ehitati peale kolmas korrus ja mansardkorrus suurte, tiheda ruudustikuga ateljeeakendega. Kolmanda korruse külgrisaliite kaunistasid temaatilised skulptuurreljeefid.

1930

Mõeldi hoone laiendamisele, milleks said erialad võimaluse ise oma ruumivajadusi täpselt visandada. Paraku visanditeks need jäidki.

1965

Alustati nüüd juba ERKI hoone suurt laiendamist ja ümberehitamist, mis jättis vana hoone praktiliselt uue sisse. Projekti autoriks oli arhitekt Peeter Tarvas ja ehitamine toimus kahes järgus: 1965-1969 ning 1974. Kogutulemusena sai maja endale pika neljakorruselise põhikorpuse ja tiibkorpuse koos vestibüüli, aula, võimla ja töökodadega 3350-l ruutmeetril.

1975

Koostasid uue laienduse tarbeks eelprojekti arhitektid Andres Alver ja Allan Murdmaa, mis jäi realiseerimata.

1991

Andres Alveri ja Tiit Trummali projekt Eesti Kunstiakadeemia laiendamiseks 1991. Jäi realiseerimata.

1995–2006

Toimus koolile uue asukoha intensiivne otsing, milleks palgati eraldi projektijuhte (Ants Leemets ja Liisa Pakosta). Välja pakuti tühje krunte (Lasnamäe veerul, Soolalao kõrval) ja olemasolevaid amortiseerunud ning suuri ümber- ja juurde ehitusi nõudvaid hooneid (Patarei vangla, Tselluloosi kombinaat, Kalevi vabrik, Psühhoneuroloogia Haigla kompleks, Suva vabrik, Raadiomaja). Kõige enam arendati Patarei projekti, millele tehti üksikasjalik detailplaneering koos suure maa-alaga, kuhu oleks asetunud EKA ja Tallinna Ülikooli ühine campus koolide ühinemise korral. Eelprojektide tasandile jäid Tselluloosi ja Kalevi projektid.

2006

31. oktoobril otsustas EKA Nõukogu alaloolise järjepidevuse eesmärgil rajada uue õppehoone Tartu maantee 1 alale.

2007

Kuulutati välja rahvusvaheline arhitektuurikonkurss.

2008

Tunnistati rahvusvahelise žürii otsusega võiduprojektiks arhitektuuribüroo Sea ja Effekt (Taani) töö „ART PLAZA”.

2009–2010

Koliti asenduspindadele. Aprilis 2010 algas vana maja lammutamine.

2011–2012

Projekteerimine, detailplaneering ja ehitusloa väljastamine.