Maja konkursist

Maja konkursist

Ligi kahekümne või enama aasta jooksul on olnud plaane viia Eesti Kunstiakadeemia tegevus erinevatesse Tallinna rajatistesse — Tondi kasarmu, Tselluloosivabrik — tänane Fahle maja, Patarei Merekindlus ja hilisem vanglahoone, Paldiski mnt psühhoneuroloogia haigla hooned jt. Pikkade otsingute järel otsustas siiski EKA nõukogu 31. märtsil 2006 ajaloolise järjepidevuse säilitamiseks rajada uus Eesti Kunstiakadeemia õppehoone Tartu mnt 1 alale. Asukoha valimisel hinnati kodupaiga puhul lisaks järjepidevusele ka 2006. aastal läbiviidud EKA liikmeskonna mobiilpositsioneerimise tulemusi.

18. oktoobril, 2007 kuulutas Eesti Kunstiakadeemia koostöös Eesti Arhitektide Liiduga välja rahvusvahelise arhitektuurikonkursi. 15. novembril, 2007 toimus Eesti Kunstiakadeemia aulas (Tartu mnt 1) uue õppehoone arhitektuurikonkursi foorum, millest said osa võtta kõik konkursil osalevad arhitektid ja teised huvilised. Foorumil kõnelesid Eesti Kunstiakadeemia rektor professor Signe Kivi, Eesti Arhitektide Liidu tolleaegne esimees Ülar Mark ja arhitektuurikonkursi žürii liige, EKA arhitektuuriteaduskonna dekaan Jüri Soolep. Paneelis osales ka riigihangete ekspert Toivo Piik. Küsimuste ja vastuste voorule järgnes ekskursioon EKA õppehoones ja tulevase rajatise krundil. Üritust kanti üle reaalajas internetilehel www.artun.ee/maja.

Ligi pool aastat väldanud keerulise arhitektuurivõistluse vastu tunti erakordselt suurt huvi — konkursi infoportaalilt www.artun.ee/maja laadis võistlustingimusi alla üle 3200 isiku või arhitektuuribüroo kogu maailmast. Eesti Arhitektide Liidu tolleaegse direktori Ingrid Mald-Villandi sõnul oli see Eestis korraldatud rahvusvaheliste arhitektuurivõistluste seas enneolematu arv. Ideekavandite tähtajaks, 28. veebruariks, 2008, laekus 96 tööd enam kui 25-st riigist, sh ligi 20 Eestist.

Konkursitöid hindas rahvusvaheline žürii, kuhu kuulusid Eesti Kunstiakadeemia rektor professor Signe Kivi, Eesti Arhitektide Liidu aseesimees ja arhitekt Indrek Allmann, arhitekt ja EKA emeriitprofessor Veljo Kaasik, EKA kunstikultuuri teaduskonna dekaan professor Mart Kalm, arhitekt Ülar Mark, Tallinna linna peaarhitekt Endrik Mänd, arhitekt Roger Riewe (Riegler Riewe Architects Pty. Ltd., Austria), EKA arhitektuuriteaduskonna dekaan professor Jüri Soolep, arhitekt David Zahle (Bjarke Ingels Group, Taani).

“Eesti Kunstiakadeemia uue õppehoone arhitektuurse lahenduse konkurss kuulutati välja eesmärgiga leida parim arhitektuurne ja funktsionaalne lahend majale, mis jääb tulevikus Eesti kunstielu südameks. Osalema oodati töid, mis lisaks olemasoleva linnaruumi oskuslikule täiendamisele ning silmapaistvale arhitektuursele välisilmele, suudaksid vaadata tulevikku olles ideeliselt ökoloogilised ja säästlikud. Otsiti hoonet, mis oma läbitöötatuses ei oleks lõplik, vaid mida vajaduse ilmnedes oleks kerge sisemiselt ümber struktureerida. Otsiti hoonet, mille sees oleks võimalik luua kunsti ning, mis läbi pidevalt toimuva loomeprotsessi muutuks ise loodava kunsti osaks,” on öelnud žürii liige, arhitekt Indrek Allmann.

4. aprillil, 2008 avaldas žürii tähestikulises järjestuses viie auhinnalise võistlustöö märgusõnad: ART PLAZA, ARTS FACTORY, PUBLICSECTION, SASHIMI, TLN 247, kuid tööde autorid ning preemiajärk avalikustati EKA UUE MAJA näitusel ja võitjate väljakuulutamise tseremoonial Eesti Arhitektuurimuuseumis, Rotermanni soolalaos 8. aprillil, 2008. aastal.

2. Ergutuspreemia — Publicsection
(175 000 EEK)

Bernd Upmeyer, BOARD, Holland

1. Ergutuspreemia — Sashimi (175 000 EEK)

Francois Blanciak, Jaapan

III. Koht — Arts Factory (400 000 EEK)

NERALP AEC LDA, Paulo Sergio de Sousa, Portugal

II. Koht — TLN 247 (700 000 EEK)

NAT Architecten bv, Holland

I. Koht — ART PLAZA (1 miljon EEK)

SEA + EFFEKT: Tue Hesselberg Foged, Sinus Lynge, Greta Tiedje, Lyndal Brown, Laurence Aeberhard, Uffe Leth (SEA), Karsten Gori (SEA)

Projektis osalejad: Tue Hesselberg Foged, Sinus Lynge, Greta Tiedje, Jan Besiakov, Lotte Adolph Bessard, Karsten Riis, Mikkel Thisted, Agata Kalnpure, Tina Lund Højgaard, Søren Marthinussen, Uffe Leth (SEA), Karsten Gori (SEA)


Võitjaid autasustasid haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, kultuuriminister Laine Jänes, Tallinna abilinnapea Kaia Jäppinen, Eesti Kunstiakadeemia akadeemiline prorektor Andres Tali ning finants- ja haldusdirektor Andri Simo.

Parimate autorite vahel jagati vastavalt paremusjärjestusele 2,4 miljonit krooni, millest esikoha võitja sai üks miljon krooni. Teadaolevalt on see suurim Eestis jagatud arhitektuurivõistluse auhinnafond, mida on finantseerinud Kultuurkapital, Tallinna linn ja Eesti Kunstiakadeemia.

“Konkursitöödes sisalduvat ruumiliste ideede kogumit on raske alahinnata. Valdav enamus töid olid teostatud kõrgel professionaalsel tasemel ning piisava läbitöötatuse astmega. Seetõttu pääsesid žürii ees võistlema neis sisalduvad ruumilised ideed. Nii nagu ükski puhas idee ei ole edasi arenemata elujõuline, nii ka seekord sõelale jäänud paremik,” iseloomustavad žürii liikmed oma raportis võistlustöid.

Žürii protokoll
Uue maja konkursi veeb